Produkt został dodany do koszyka.

Badanie bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych PAT

Brak obrazu!

Badanie przedłużaczy do 400V zgodnie norm PN-E-08400-10:1988; PN-EN 62841-1:2015-11; PN-EN 60745-1:2003; PN-EN 61029

Badanie elektronarzędzi (wiertarki, szlifierki itp.) zgodnie norm PN-E-08400-10:1988; PN-EN 62841-1:2015-11; PN-EN 60745-1:2003; PN-EN 61029

Sprzęt kuchenny i AGD zgodnie norm PN-EN 60335-1

Elektronarzędzia I Kategorii to urządzenia użytkowane dorywczo, kilkakrotnie w ciągu jednej zmiany, które jest zwracane do wypożyczalni czy narzędziowni. co 6 miesięcy

Elektronarzędzie II Kategorii jest eksploatowane często w ciągu jednej zmiany, które nie jest zwracane do wypożyczalni, narzędziowni. co 4 miesięcy

Elektronarzędzie III Kategorii jest eksploatowane w sposób ciągły na więcej niż jednej zmianie, zainstalowane na stałe, np. na linii montażowej lub produkcyjnej. co 2 miesięcy

Zgodnie z art. 215 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem drgań mechanicznych i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy.

Pomiary PAT obejmują:

 

Cennik

Usługa Badane aspekty Cena
Badanie przedłużaczy do 400V 20 zł netto
Badanie, oględziny i pomiary elektronarzędzi ręcznych 30 zł netto
Badanie dużych elektrycznych urządzeń przenośnych 40 zł netto

Skontaktuj się z nami

  Imię i nazwisko

  Adres e-mail

  Numer telefonu

  Czym jesteś zainteresowany?

  Wiadomość

  ul. Lwowska 31/101

  56-400 Oleśnica

  Polska

  NIP: 701 043 37 38

  REGON: 1473 3500 39

  KRS: 0000 517 712

  Warsztat

  ul. Moniuszki 19B

  56-400 Oleśnica

  <